6.04.2011

Nećemo NATO skup u Beogradu!

Anarhosindikalistička inicijativa je pokrenula nezavisnu narodnu Kampanju koja za cilj ima sprečavanje održavanja najveće NATO konferencije u istoriji u Beogradu od 13. do 15. juna 2011. godine.

Više informacije o delovanju Kampanje moguće je pronaći na sledećoj veb stranici: http://antinato.in.rs

Osnovni principi rada Anti-NATO kampanje su:

1. Anti-NATO kampanja okuplja sve koji smatraju da je održavanje NATO skupa u Beogradu neprihvatljivo.

2. Anti-NATO kampanja je protiv svih oblika rasizma, šovinizma i verskog fanatizma. NATO nije samo problem naroda u Srbiji, već je problem čitavog sveta. Zbog toga ova kampanja ima međunarodni karakter i njen cilj je organizovanje međunarodnog Anti-NATO skupa u Beogradu.

3. Cilj kampanje nije vršenje pritiska da se raspiše referendum. Smatramo da je referendum nepotreban zbog efekata bombardovanja 1999. godine, a posebno s obzirom na očiglednu nameru da se NATO konferencija iskoristi od strane vlasti za gušenje svake diskusije o ovom problemu i za stavljanje naroda pred svršen čin ulaska Srbije u NATO.

4. Sve odluke u Kampanji donose se po principima direktne demokratije, na javnim zborovima Kampanje, koja je nezavisna od svih političkih partija.

Pridružite se borbi!

No comments:

Post a Comment