10.17.2013

Hiszpania: Sukces CNT Huelva w El Pescador


Związek zawodowy CNT w mieście Huevla wygrał spór zbiorowy w restauracji "El Pescador". Po raz kolejny, metody bezpośredniego działania w wykonaniu CNT odniosły skutek.
Kucharka, Maria Carmen została zwolniona z restauracji po 5 latach ciężkiej pracy. Aby płacić mniej pracodawca obciążył kuchcika obowiązkami kucharza bez podnoszenia mu wynagrodzenia. Pracodawca zaprzeczał stwierdzeniom, że pogorszył warunki pracy w restauracji.

Do ustępstw skłoniło go dopiero pojawienie się pod restauracją megafonu i flag związkowych.
Tak łatwe rozwiązanie sporu w miejscu pracy możliwe było dzięki dobrej organizacji i komunikacji pomiędzy pracownikami restauracji oraz poczucia wspólnoty w relacji pracownik-szef.

No comments:

Post a Comment