4.25.2013

Belehrad: Konferencia balkánskych anarchosyndikalistov


V prvý aprílový víkend sa v Belehrade uskutočnila konferencia za účasti viacerých organizácií a jednotlivcov z balkánskeho regiónu, ktorej cieľom bolo vytvoriť priestor pre upevnenie kontaktov, diskusie a výmenu praktických skúseností pri sporoch na pracoviskách. Medzi dôležité témy patrili aj študentské boje a tipy, ako reagovať na rasistické a nacionalistické tendencie v regióne. Z dlhodobého hľadiska je cieľom zlepšiť vzájomnú koordináciu aktivít a kampaní.

Súčasťou dvojdňovej akcie bola aj demonštrácia pred srbským Ministerstvom práce proti novému zákonu o štrajkoch, prepúšťaniu a nezamestnanosti.

Konferencie sa zúčastnili organizácie zo Srbska (ASI-MAP), Chorvátska (MASA) a Bulharska (ARS) a jednotlivci z Macedónska a Kosova, ktorí predstavili politický kontext vo svojich krajinách. Na akcii bola prítomná aj delegátka MAP.

Účastníci sa v prehlásení zhodli, že princípy priamej demokracie, internacionalizmu a priamej akcie predstavujú základ pre mier a rozvoj celého regiónu, ktorý nemôže zabezpečiť nijaký štát.

Priebeh a výsledky dobre zorganizovanej konferencie považujú účastníci za úspech, pretože posilnila vzájomnú spoluprácu v regióne, vytvorila miesto pre stretnutie a poskytla základ pre konkrétne spoločné aktivity v budúcnosti.

No comments:

Post a Comment