10.24.2012

Správa z 19. zjazdu Priamej akcie


Koncom septembra sa uskutočnil v poradí druhý zjazd Priamej akcie v tomto roku. Podobne ako na predchádzajúcich sme sa venovali ďalšiemu fungovaniu a zefektívneniu chodu organizácie, zhodnoteniu minulých aktivít, publikačnej činnosti a aktivitám do budúcnosti.

Aktivity a propagácia

Súčasťou fungovania PA je snaha zhodnotiť našu činnosť. Na tomto zjazde sme hodnotili predovšetkým aktivitu (Ne)voliť nestačí, ktorá prebiehala vo februári až marci 2012 pred parlamentnými voľbami. V podstate sme nenašli väčšie negatíva, tým hlavným boli predovšetkým dosť vysoké náklady, ktoré si táto aktivita vyžiadala.

Asi najdôležitejšou témou zjazdu bola brigádnická práca. Pripravili sme plán priebehukampane Ideš na brigádu?, ktorú sme si rozdelili do niekoľkých fáz. Úvodná fáza je v tejto chvíli za nami, pokračovať bude prezentácia na internete, ako aj v uliciach a na školách v regiónoch Slovenska (uvítame tvoju pomoc!).

Medzi bodmi zjazdu bola tiež téma prípravy stretnutia alebo workshopu, aby sme sa naučili analyzovať triedne spory. Diskutovali sme aj o nepriaznivej situácii v Českej republike z hľadiska podpory ľudí s problémami na pracovisku vrátane medzinárodnej solidárnej činnosti v prípadoch týkajúcich sa sporov vedených sekciamiMedzinárodnej asociácie pracujúcich.

Dohodli sme sa na viacerých formách propagácie organizácie a opäť aj na malých zmenách webu.

Organizačné záležitosti

Vďaka podnetom zvnútra organizácie, ale aj vďaka účasti členov PA na Aktivistickom kempe v Česku, sa na zjazde prebralo niekoľko návrhov na lepšiu organizáciu práce v PA a systematizáciu poznatkov. Prijaté závery pomôžu jednoduchou formou ozrejmiť históriu a kontinuitu PA novým členom a poznať spory, v ktorých sa angažovala, ako aj postupy, ktoré sa v sporoch používajú. Takisto prispejú k lepšej rotácii úloh.

Upravili sme a viac konkretizovali aj organizačné postupy pre prípady, kedy v regiónoch, kde nemáme členov, existuje záujem podporovať naše aktivity.

Medzinárodná asociácia pracujúcich (MAP)

Agendu zjazdu tvorili aj body venované Medzinárodnej asociácii pracujúcich, keďže tento rok sa koná ďalšia plenárna schôdza.

Nakladateľstvo bod zlomu

Naplánovali sme preklady nových titulov, ale najmä určili termíny dokončenia tých, ktoré už čakajú na dopracovanie. Brožúra o brigádnickej práci je už vonku (viac tu) a po nej bude ešte tento mesiac nasledovať vynikajúci materiál s názvom Ako vytvoriť skupinu venujúcu sa problémom na pracovisku a v komunite prezentujúci činnosť Seattle Solidarity Network (SeaSol).

Ešte tento rok očakávame vydanie prekladu diskusie medzi zástancom participatívnej ekonómie a zástancom libertínskeho komunizmu, ktorá sa pôvodne objavila na portáli libcom.org. Hneď po nej vyjde titul Kolektív Workmates: organizovanie sa a priame akcie v londýnskom metre (1999-2000), v ktorom člen Solidarity Federation (MAP Británia) prezentuje svoje skúsenosti s anarchosyndikalistickým prístupom k organizovaniu sa počas sporov v londýnskom metre. Plánujeme aj vydanie u nás zatiaľ neznámeho diela Petra Kropotkina s názvom Námezdný systém a krátkej brožúry približujúcej Medzinárodnú asociáciu pracujúcich.

Priama akcia

No comments:

Post a Comment