6.10.2012

CNT - Gijon solidarnie ze strajkującymi w Asturii

Związek zawodowy CNT - Gijon solidaryzuje się ze strajkującymi pracownikami przemysłu wydobywczego i transportu. Górnicy sprzeciwiają się cięciom w finansowaniu kopalń co sprawia, że wydobycie jest nieopłacalne i sprowadza na nich bezrobocie i nędzę.

Kierowcy natomiast sprzeciwiają się zamrażaniu ich wypłat na okres 4 lat oraz ograniczeniu części ich praw pracowniczych. Wszystko pod pretekstem wprowadzenia jednolitych przepisów w całej Hiszpanii i chronienia gospodarki przed kryzysem. Obecnie strajkuje 12 000 osób. Jest to strajk bezterminowy.

CNT wzywa do solidaryzowania się z robotnikami walczącymi przeciwko kapitałowi i władzy. Działają oni wbrew biurokracji związkowej.

No comments:

Post a Comment