6.10.2012

กิจกรรมประท้วงการเมืองของยูโร 2012

 วานนี้(8 มิ.ย.) ที่กรุงวอร์ซอ โปแลนด์ นักกิจกรรมกลุ่ม Tenants Defense Committee และ Union of Syndicalists (ZSP) ได้จัดกิจกรรมประท้วงการเมืองของยูโร 2012 โดยกล่าวว่ารัฐบาลจ่ายงบประมาณมหาศาลเพื่อกิจกรรมดังกล่าว ในขณะที่มีการตัดงบและเข้มง่วดกับรายจ่าย ส่วนอื่น เช่น เมืองได้ปิดโรงเรียนของรัฐ มีโรงเรียนอนุบาลไม่เพียงพอสำหรับเด็กหลายพันคน ไม่มีที่อยู่อาศัยให้ประชาชนอย่างเพียงพอ ระบบประกันสุขภาพของรัฐย่ำแย่ มีการขึ้นราคาบริการสาธารณะจำนวนมาก และมีการตัดงบบริการสาธารณะหลายอย่าง เป็นต้น

No comments:

Post a Comment