4.11.2012

Berlin: Zakończenie konfliktem z producentem maszyn hazardowych Bally Wulff

Spór  między pracownikiem a  Bally Wulff   w Berlinie, który rozpoczął się we wrześniu 2011 r., zakończył się w marcu ugodą. Po zakończeniu procesu przeciwko sekcji budowy i techniki FAU Berlin, która  firma już straciła, producent zdecydował się dojść do porozumienia. Szczegóły będą wkrótce. Sekcja pozytywnie ocenia to porozumienie na rzecz obrony interesów swoich członków.

No comments:

Post a Comment