3.12.2012

CNT zvoláva generálny štrajk proti útokom na pracujúcich

Španielsky anarchosyndikalistický zväz CNT zvoláva na 29. marca 24-hodinový generálny štrajk proti reforme pracovného práva, škrtom a útokom na pracujúcu triedu. Pôvodne k tomuto kroku vyzvali zväzy CNT v Galícii a Baskicku, ku ktorým sa teraz pripája celá CNT.

CNT odmieta vyjednávať o právach, ktoré boli vybojované v predchádzajúcich bojoch pracujúcich. Primárnym cieľom štrajku je okamžité zrušenie reformy pracovného práva prijatej parlamentom 8. marca 2012, ktorú považujú za frontálny útok proti pracujúcej triede. Ide o pokračovanie opatrení predošlej vlády, akými sú napríklad reforma zákonníka práce zo septembra 2010 (viac info v článku Reforma pracovného práva – útok na pracujúcich a CNT sa pripája k výzve ku generálnemu štrajku), škrty v oblasti verejnej správy, dôchodkov a verejných služieb, v ktorých pokračuje aj terajšia vláda.

CNT žiada zrušenie ekonomickej politiky, ktorej cieľom je prinútiť pracujúcich zaplatiť za krízu bánk a zamestnávateľov. Táto politika spôsobila neprijateľne vysokú nezamestnanosť, ktorá naďalej narastá, biedu a zhoršovanie životných podmienok pracujúcej triedy.

CNT zvoláva štrajk aj proti škrtom. Uskutoční sa deň pred plánovaným prijatím štátneho rozpočtu, ktorý predstavuje brutálny útok na verejné služby a sociálne práva.

CNT odmieta dohodu, ktorú prijali vo februári odbory CCOO a UGT (pozn.: Comisiones Obreras a Union General de Trabajadores. Dva najväčšie reformistické odborové zväzy v Španielsku. UGT má prepojenie na Socialistickú stranu, CCOO zase na Komunistickú stranu.) s konfederáciou zamestnávateľov CEOE, ako aj pozmeňujúce návrhy týchto odborových organizácií. CNT ich nepovažuje za vhodnú alternatívu, pretože v sebe obsahujú ducha reformy a preberajú logiku  zamestnávateľov a vlády, ktorí tvrdia, že kríza sa dá vyriešiť len tak, že sa pracujúci vzdajú svojich práv, teda od začiatku predpokladajú, že pracujúca trieda je v slabej pozícii. Na základe rovnakej logiky súhlasili spomínané odbory aj so zvýšením veku odchodu do dôchodku na 67 rokov, a to po generálnom štrajku 29. septembra.

Podľa CNT musí byť marcový štrajk len začiatkom rastúceho a trvalého procesu mobilizácie, ktorý bude zahŕňať celú pracujúcu triedu a tie sektory, ktorú sú najviac znevýhodnené a dotknuté kapitalistickou krízou. Mobilizácia musí zabrzdiť dynamiku neustálych útokov na práva pracujúcich a zároveň položiť základy pre regeneráciu a boj za nové práva s cieľom hlbokej sociálnej transformácie.

Toto sú dôvody, ktoré viedli CNT k zvolaniu štrajku na vlastnú päsť. Touto výzvou chce CNT poskytnúť krytie každému, kto sa chce odhodlať ku skutočnej a pokračujúcej konfrontácii, ktorá odplatí útoky na pracujúcu triedu s rovnakou silou, s akou ju zasiahli, spoločne so všetkými organizáciami pracujúcich, ktoré zdieľajú tieto ciele a odmietajú politiku zhody a sociálneho zmieru.

Podľa CNT nesmie byť konfrontačné odmietnutie politiky a modelu byrokratických odborov CCOO a UGT a ich diskreditácia pre rozsiahle skupiny pracujúcich ospravedlnením, prečo nekonať alebo nebojovať. Naopak, musí to byť povzbudením v boji prostredníctvom inej formy odborárstva – takého, ktoré je založené na priamych akciách, autonómii a vzájomnej pomoci. Proti útokom, ktorým dnes čelíme s takou obrovskou intenzitou, je základom jednota medzi pracujúcimi. Táto jednota musí existovať medzi radovými členmi, na zhromaždeniach na pracoviskách a v susedstvách, v štrajkoch a piketoch, kým mobilizácia proti tým, ktorí sú zodpovední za túto situáciu a majú z nej prospech – zamestnávateľom, bankám a vláde – neprerastie do sily, ktorá zabráni rozbiť práva patriace všetkým, na črepiny, ktoré budú pracujúcim nanič.

Nadišiel čas, aby všetci pracujúci , či už zamestnaní alebo nezamestnaní, dôchodcovia, pracujúci „načierno“, študenti alebo pracujúci s neistými zmluvami, povedali: „Dosť!“ Musíme obsadiť ulice a nie z nich zmiznúť, aby sme ukázali silu a vymohli si naše požiadavky.

Dňa 29. marca – všetci do ulíc, všetci do štrajku!

www.priamaakcia.sk

No comments:

Post a Comment