1.17.2012

ROCHE sparker fagforeningsaktivist i Polen - Søkelyset og aksjoner rettes mot utbredt bruk av fiktive "selvstendig næringsdrivende".

Den 19. desember 2011 ble en aktivist i den polske søsterorganisasjonen vår, ZSP-IAA, oppsagt av Roche  (den farmasøytiske selskapet) uten skriftlig begrunnelse. Ordren om oppsigelse kom direkte fra bedriftens hovedkontor i Sveits, og han ble bedt om å forlate arbeidsplassen  umiddelbart.

Oppsigelsen kom rett etter at kameraten hadde stått fram i en artikkel i en sentral polsk avis. Selv om det ikke var angitt grunn for oppsigelsen, føler de polske kameratene våre  at den egentlig er relatert til hans fagforeningsarbeid.

Kameraten kjemper for å få arbeidet tilbake, men ikke bare det. Han  kjemper også for en anerkjennelse av sin status som arbeidstaker og alle de rettightene og sosiale goder de skylder ham og som han har krav på. Roche har som normal ansettelsespolitikk å ha mange arbeidstakere på midlertidige kontrakter, men de har også et stort antall ansatt personell som er fiktive "selvstendig næringsdrivende".


De ansatte blir bedt om å starte en bedrift og sender regningen til Roche via et annet firma. Dette er for å unngå å betale arbeidstakerne hva de skal i henhold til loven: Betalt ferie, sykedager, betalt fødselspermisjon og pappapermisjon, trygdeytelser og sluttvederlag er hva en stor del av Roche arbeidere blir nektet av den farmasøytiske giganten. Samtidig, i 2010-2011, mottok Roche store subsidier fra den polske regjeringen for å "skape arbeidsplasser".


Polen leder nå i EU i antall arbeidere på "søppel kontrakter" og andelen av arbeidere som  er tilknyttet  vikarbyråer vokste med nesten 40% i 2011. For arbeidere under 30, kan færre enn 20% sies å være vanlig ansatt. Men ingen av disse statistikkene inkluderer også de fiktive "selvstendig næringsdrivende", som i statestikken går for å  være "bedrifter". Det er anslått at Polen også har det høyeste antallet av disse  "forretningsfolka" i Europa.


ZSP-IAA har started en kampanje mot oppsigelsen og for at kameraten skal få arbeidet tilbake. De vil informere Roch ansatte og folk generelt om den forkastelige praksisen i firmaet. Denne aksjonen støttes av den anarkosyndikalistiske Internasjonalen IAA, og NSF-IAA deltar selvfølgelig i støttearbeidet! Vi mottar med takk dokumentasjon om liknende arbeidsforhold i Norge!

Liste over ROCHE adresser som protester kan sendes til:
http://www.roche.com/about_roche/roche_worldwide.htm

http://www.nsf-iaa.org

No comments:

Post a Comment