6.30.2011

Warszawa: Protest związkowców i akcja ulotkowa ZSP


Dziś w Warszawie odbyła się demonstracja “Solidarności”. Członkowie ZSP, wraz z odwiedzającymi Polskę członkami IWW i WSA ze Stanów, byli obecni na demonstracji i rozdawali ulotki, agitując za oddolnym ruchem związkowym i strajkiem generalnym. Tekst ulotki dostępny jest tutaj.

Jak podkreślano, podczas gdy pracownicy buntują się w wielu krajach Europy, w Polsce związki zawodowe starają się unikać radykalnych metod, takich jak strajki. Zamiast tego, kierownictwo związku wzmacnia nacjonalistyczną retorykę, która mocno wyeksponowana była przez nacjonalistę Pawła Kukiza, który został zaproszony przez „Solidarność” do zagrania koncertu na demonstracji.

Jednak wielu zwykłych pracowników przychylnie odnosiło się do idei strajku generalnego – w wypowiedziach niektórych z nich można było nawet usłyszeć zdanie, że nawet to nie jest wystarczające i że należy posunąć się dalej - aż do obalenia rządu. Należy mieć nadzieję, że tego typu nastroje zaczną z czasem przeważać.

No comments:

Post a Comment