5.31.2011

Spotkanie na 110 rocznicę istnienia FORA


W dniu 25 maja b.r. Argentyńska Regionalna Federacja Pracowników (FORA) obchodziła 110 rocznicę swojego istnienia. Z tej okazji odbyło się specjalne wydarzenia w Teatrze Verdi’ego w dzielnicy La Boca. Na spotkanie przybyło pół tysiąca pracowników z całego kraju.
Na spotkaniu dyskutowano o historii organizacji i analizowano perspektywy dalszej walki. Zasadność istnienia związku takiego jak FORA jest dość oczywista w czasach, gdy trzeba się sprzeciwić dominacji związku CGT układającego się z pracodawcami i coraz bardziej oddalonego od potrzeb pracowników. Organizacja z dumą podkreśla, że nadal po tylu latach pozostała wierna swoim ideałom.

Na spotkaniu obecni byli też delegaci AIT i sympatyzujące grupy anarchistyczne.

No comments:

Post a Comment