12.01.2010

ZSP zverejňuje ďalšie „utajované” dokumenty

Po tom, čo ZSP rozšírili dokument o privatizácii budov do 1500 dotknutých domácností, prisľúbili predstavitelia mesta zodpovední za bytovú politiku, že daný zoznam zverejnia aj sami, ale ani po dvoch týždňoch sa tak nestalo.

ZSP dali ľuďom iný sľub - vždy nájdu spôsob, ako sa dostať k reprivatizačným zoznamom, a doručia ich ľuďom, ktorých sa týkajú. Minulý týždeň sa ZSP dostali do rúk ďalšie zoznamy, ktoré aktivisti v priebehu týždňa doručovali nájomníkom.

Je dôležité spomenúť dve veci. Posledný zoznam, ku ktorému sa ZSP dostali, bol označený ako „tajný” aj napriek tomu, že informácie by mali byť verejne prístupné. Zoznamy sa teraz smú šíriť iba po písomnom súhlase primátorky Varšavy, hoci na to nie je žiadny dôvod. Verejné informácie sú verejné, neexistuje nijaký právny základ takéhoto utajovania. ZSP uvádzajú: „Keby aj bol nejaký právny rámec, záujem ľudí, ktorých sa problém týka (nájomníkov), je nadradený zákonom, ktoré vytvorila vládnuca trieda. Znovu opakujeme, nemôžete nás zastaviť.“

Druhá vec je neaktuálna databáza informácií mesta. Napriek tomu, že zamestnávajú armádu byrokratov, nevedia pracovať so správnymi databázami. V dokumentoch sa našli mnohé chyby.

ZSP naďalej pozývajú nájomníkov domov, ktorým hrozí reprivatizácia, na všeobecné zhromaždenie, kde im aktivisti môžu poradiť, aké majú práva, a kde sa môžu pozhovárať o formách protestu vrátane štrajku.

Zdroj:
http://zspwawa.blogspot.com/2010/11/zsp-vs-state-repression-of-information.html

No comments:

Post a Comment