11.17.2012

Povodom situacije u Zavodu za stomatologiju – Kragujevac

Još jedan primer tragičnog ophođenja vladajuće klase prema radništvu Srbije i njegovim vitalnim ustanovama može se videti u Zavodu za stomatologiju – Kragujevac. Ova ustanova se usled nepoštovanja prava radnika, samovolje i nebrige direktora Ranka Golijanina našla u ogromnim dugovima i njena egzistencija, kao i egzistencija zaposlenih, dovedena je u pitanje.

Iako problemi u Zavodu traju već dosta dugo, nezadovoljtsvo zaposlenih intenziviralo se nedavno, 6. avgusta, kada je od Ministarstva zdravlja stigao dopis sa Planom sistematizacije kojim je predviđeno pravljenje dva spiska zaposleni: jednog na kome će se naći 130 zaposlenih, čije će se zarade finansirati iz republičkog bužeta i drugog, na kome će se naći tridesetak ljudi čije će zarade, najblaže rečeno, biti dovedene u pitanje budući da je reč o onima čiji dohodci neće biti finansirani iz državne kase, iako su zaposleni u državnoj ustanovi.


Radnici ističu da je direktor Golijanin sa svojim menadžmentom sastavljanju spiskova pristupio prilično paušalno, bez potpisivanja aneksa kolektivnog ugovora kojim bi se precizirao način isplate zarada i sa kriterijumima koji su se pokazali kao promenljivi. Štaviše direktor je sebi uzeo za pravo da na spisak onih čije će zarade finansirati republika, po svom ličnom nahođenju stavi 3% zaposlenih.

Da je način sastavljanja spiskova saglasno Planu sistematizacije pristiglom iz Ministarstva zdravlja bio kap koja je prelila čašu govore i sledeće činjenice:

1. U prethodne tri godine dugovi zavoda za stomatologiju se gomilaju, kao posledica lošeg rukovođenja;

2. U magacinu Zavoda nema dovoljno materijala, pa su lekari prinuđeni da rade sa starim zalihama koje su na izmaku, zbog čega se prolongira zakazivanje pacijentima;

3. Bezbednost na radnom mestu je ugrožena s obzirom da se alkohol deli „na kašičicu“, dezificijenasa gotovo da i nema, pa se protokoli sterilizacije ne mogu sprovesti! Na hirurgiji se rukavice i materijal za šivenje višekratno sterilišu. Duži period ni jedan instrument nije kupljen, niti obnovljen;

4. Stručno usavršavanje stomatologa na specijalizaciji je dovedeno u pitanje, a novac za svakodnevne potrebe je pozajmljivan od Srpskog lekarskog društva, Saveza boraca i Hitne pomoći;

5. Način komunikacije direktora sa zaposlenima je ispod svakog nivoa i nije dostojan čoveka, a obiluje bahatošću, nepoštovanjem i zastrašivanjem.

Radnicima je, takođe, jasno da direktor pokušava da iskoristi krizu koja je zahvatila stomatološku službu na nivou čitave države, kao i sistem u celini, kako bi opravdao sopstvene greške i pokušao da ubedi javnost da je Zavod za stomatologiju – Kragujevac, tako reći, preko noći upao u ogromne dugove. Istina je nešto drugačija – problemi sa kojima se ova zdravstvena ustanova trenutno suočava posledica su lošeg rukovođenja i samovolje direktora prilikom donošenja ključnih odluka, koje su se ispostavile potpuno pogrešnim.

Kako inače biva, ozbiljnost situacije ne shvataju ili ne žele da shvate predstavnici dva birokratska sindikata koja deluju unutar Zavoda za stomatologiju. Oni nastoje da dogovorima sa rukovodstvom i državom obezbede privilegije sebi, dok borbu za interese zaposlenih tretiraju kao sredstvo.

U nameri da spreče dalje propadanje ove ustanove, koja je od izuzetne važnosti za čitav region, ali i da sačuvaju svoju egzistenciju, zaposleni su kao najvažnije istakli dva zahteva: smenu direktora Ranka Golijanina i odustajanje od Plana sistematizacije Ministarstva zdravlja. Radnici takođe insistiraju na utvrđivanju odgovornosti za katastrofalno poslovanje Zavoda, čiju delatnost opisuju kao vrlo profitabilnu, što se može proveriti i iz mesečnih finansijskih izveštaja.

Sindikalna konfederacija „Anarhosindikalistička inicijativa“ je u stalnom kontaktu sa radnicima Zavoda i aktivno učestvuje u rešavanju njihovih problema. O daljim dešavanjima u toj ustanovi redovno ćemo informisati kako domaću, tako i međunarodnu javnost.

Do pobede radnica i radnika Zavoda za stomatologiju – Kragujevac!

Sekretarijat ASI

inicijativa.org

No comments:

Post a Comment