10.17.2012

A CNT de Betanzos inicia conflicto contra GALIPACK


A CNT ven de dar os primeiros pasos, para demandar a GALIPACK EXPRESS (máis concretamente contra Transportes García Santos S.L.) empresa de transportes de mercaduría sita en Oleiros (A Coruña).
O Sindicato ten detectado que esta empresa ten contratos en fraude de lei, e que non está aplicando o "Convenio de Transportes de mercancías por carretera".GALIPACK ten conductores contratados con contratos eventuáis en rutas de reparto fixas e pagandolles según o convenio de Mensaxería - moi inferior-.
Na páxina do Sindicato da CNT de Betanzos, iremos engadindo todas as novas.

Tirado de Betanzos Libertario:  cntbetanzos.blogspot.com

No comments:

Post a Comment