9.25.2012

CNT-AIT har oppfordret til og deltar i generalstreiken i Euskadi og Navarra - Aksjonsdag i resten av Spania den 26. september!


CNT-AIT og den spanske arbeiderklassen er involvert i en bitter kamp og trenger all den støtte de kan fra internasjonal arbeiderklasse. Det var generalstreik den 29. mars og etter det har det vært en rekke mobiliseringer hvor vår søsterorganisasjon CNT-AIT er meget aktiv. Det blir generalstreik i Euskadi (Baskerland) og Navarrra på onsdag den 26 september og solidariske støtteaksjoner i resten av landet. Målet er å mobilisere for å gjennomføre en ny generalstreik i hele Spania!

Den såkalte Arbeidsreformen i Spania er et direkte angrep på arbeidernes rettigheter, lønn og arbeidsvilkår. I 2010 innførte den "sosialistiske" regjeringa en runde med tiltak som kuttet lønninger i offentlig sektor, pensjoner og offentlige tjenester.

Den nye høyreregjeringa har fortsatt der den gamle regjeringa slapp. Innstrammingene og kuttene vil ytterligere presse ned livsvilkårene for spanske arbeidere og øke den allerede høye arbeidsløsheten. Regjeringa har helt opplagt som mål å knuse eller/og svekke mulighetene for arbeiderne til  å organisere seg og kjempe!

De anarkosyndikalistiske fagforeningene arbeider selvstendig, uten heltidsansatte og økonomisk “støtte” fra stat og bedrifter. De selvstendige direkte, faglige aksjonene føres utenfor og mot klassesamarbeidsinstitusjoner. Målet er at det ødeleggende systemet som heter kapitalismen skal erstattes av arbeidernes eget, direkte arbeiderstyre!

Solidaritet med det spanske CNT-AIT!

Solidarisk hilsen
NSF-IAA`s  Arbeidsutvalg

No comments:

Post a Comment