5.18.2012

Panadaria Pangarcos: Explota, despide e non paga


Panadaria Pangarcos: Explota, despide e non pagaA Panadaria Pangarcos despediu o 4 de Abril a unha compañeira deste sindicato despois de aplicar durante máis de un ano a sua “exemplar política de persoal”. O proceso que o indivíduo dono desta panadaria, segue para impoñer as condicións laborais no seu local é o seguinte:


Se lle pago o tempo que realmente traballa, terei menos beneficios eu? SI, logo non lle vou pagar as horas extra.
Se lle dou vacacións, non vai traballar, pero si cobrar,  compensa-me? NON, pois non lle dou vacacións.
Traballa os festivos SI, as extras en festivos pagan-se a maior prezo que as ordinária? SI, logo non llo dicimos a ninguén e pagamos-lle menos.

Se lle pago o salario que lle corresponde por convénio quedará menos para min? SI, logo fago-lle asinar nóminas falsas e só lle pago a metade.

Despois de realizar unha xornada laboral de 10 horas diárias de luns a sábado, despois de non ver un can do que lle corresponde por horas extraordinárias e festivos, despois de non disfrutar vacacións, despois de nen sequera cobrar o seu salario, en definitiva, despois de todas estas aldraxes á dignidade e aos direitos da nosa compañeira, a Panadaria Pangarcos despide-a e decide non pagar-lle o que corresponde legalmente.

Pero en todo o razoamento que o indivíduo dono desta panadaria existe un problema. Non pensou que fose dar coa CNT, porque coa CNT non se xoga, porque se tocan a unha compañeira tocan-nos a toda a CNT, porque non imos permitir unha agresión máis aos direitos da nosa compañeira.

PANADARIA PANGARCOS PAGA O QUE DEBES

No comments:

Post a Comment