12.16.2011

Solidaritet med de streikende arbeiderne ved EULEN-ABB!

CNT-AIT, søsterorganisasjonen vår i Spania, fikk fotfeste og dannet en klubb i firmaet EULEN-ABB i Cordoba for to år siden. Det har siden da vært en rekke konflikter som nå sist har kulminert i at arbeiderne den 28. november gikk ut i streik!

CNT-AIT av Cordoba forklarer bakgrunnen for konflikten med at det i disse to årene har det vært en rekke konflikter med selskapet: Kampen for jobbsikkerhet og mot oppsigelser og represalier, kampen for anvendelsen av en rettferdig tariffavtale og kampen for overholdelse av reglene for risiko forebygging.


De sier at de har hatt mange seire i denne perioden, men alt dette er i fare siden de forventer at ABB skal inngå en avtale med EUROCEN istedenfor med EULEN. EUROCEN er en outsourcing- og logistikk avdeling av ADECCO GROUP. CNT sier at ABB har et uttalt mål om å få slutt på arbeidskonflikter og CNT`s organisering i selskapet. Dette er også en typisk splitt og hersk taktikk, da EUROCEN ansatte har lavere lønninger og dårligere vilkår enn i entreprenørselskapet.

Det meste av kampen har vært rettet mot EULEN, men CNT holder  det multinasjonale ABB som ansvarlige for situasjonen siden de vil benytte EUROCEN på nyåret for å gjennomføre denne fagforeningsknusingen! CNT har svart med streik for trygge ansettelses- og arbeidsforhold og for å stoppe alvorlige brudd på HMS ordninger!

Både CNT-AIT (og IAA) oppfordrer til masse sendinger av fakser og at det foretas andre solidariske handlinger som støtter arbeiderne i deres kamp mot disse multinasjonale selskapene!


www.nsf-iaa.org

Eulen selskaper
http://www.eulen.com/ Gå til "EULEN en el mundo"

ABB selskaper
http://www.abb.com/ Gå til høyre på nettstedet: "Where you find us"

Eurocen-Spain
http://www.eurocen.com/es-ES/Oficinas/Pages/default.aspx

Eurocen er en del av Adecco
http://www.adecco.com/en-US/Pages/Worldwide.aspx

No comments:

Post a Comment