6.15.2011

Oświadczenie w sprawie praw autorskich do dzieł Rudolfa Rockera

Zamieszkały w Nordwalde niemiecki historyk Heiner M. Becker uruchomił procedurę sądową przeciw publikacji w internecie przynajmniej jednego dzieła znanego anarcho-syndykalisty Rudolfa Rockera (1873-1958). Wiele lat temu, Heiner pracował dla różnych pism anarchistycznych w Wielkiej Brytanii i Francji i współpracował z Międzynarodowym Instytutem Historii Społecznej (IISH) w Amsterdamie zbierając zapiski anarchistów na użytek Instytutu. W trakcie swojej pracy zaprzyjaźnił się z Ferminem Rockerem, synem Rudolfa Rockera. Przed swoją śmiercią w 2004 r., Fermin Rocker przekazał prawa autorskie do wszystkich prac swojego ojca Heinerowi Beckerowi.
Rudolf Rocker jest jednym z najbardziej znanych protagonistów w historii anarchosyndykalizmu. Był sekretarzem Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników (IWA) i Wolnego Związku Pracowników Niemiec (FAUD) – w tradycji z której wywodzi się FAU. Jako działacz anarcho-syndykalistyczny, Rocker opublikował wiele artykułów, broszur i innych artykułów wspierających ten silny oddolny ruch, m.in. „Zasady rewolucyjnego syndykalizmu”, „Anarchizm i syndykalizm” i „Anarchosyndukalizm”.


Prace Rockera zostały przetłumaczone na wiele języków i zostały szeroko rozpowszechnione. Stanowią poważną część globalnego ruchu o ekonomiczne i polityczne wyzwolenie ze szponów kapitału i państwa. Nigdy dotąd, ani podczas życia Rudolfa Rockera, ani po jego śmierci, nikomu nie przyszło do głowy, by czerpać korzyści materialne z jego idei za pomocą praw autorskich. Sama myśl o tym może jedynie wywołać zdumienie.


Heiner M. Becker już kiedyś wykorzystał działaczy ruchu anarcho-syndykalistycznego, którzy koniecznie chcieli jak najszerzej propagować prace Rockera. Gdy przygotowywana była publikacja jednego z głównych dzieł Rockera, „Nacjonalizm i kultura”, były członek FAU pożyczył Heinerowi około 10 tys. Euro. Inni członkowie FAU udzielili pomocy technicznej i wspierali jego wydawnictwo Thélème, które od lat nie wydało żadnej publikacji.


Heiner M. Becker ma wiele powodów, by być wdzięcznym ruchowi anarcho-syndykalistycznemu za okazane wsparcie. Jednak czekał aż 15 lat, by spłacić zaciągnięty dług, po otrzymaniu szeregu gniewnych listów i to bez zapłacenia odsetek. To jednak nie wszystko. Jego podziękowaniem za pomoc FAU jest zawłaszczenie sobie praw autorskich do prac Rockera i wykorzystanie do tego celu policji i aparatu sądowego.


W związku z tym, FAU ogłosiło na swoim kongresie, że wraz z innymi związkami stowarzyszonymi w IWA i innymi organizacjami, uważa teksty Rockera za wspólną własność wszystkich tych, którzy walczą przeciwko kapitalistycznemu wyzyskowi i represji państwa, o wolne społeczeństwo oparte na samoorganizacji społeczno-ekonomicznej. Wzywamy Heinera M. Beckera, by wykazał się odpowiedzialnością i zrezygnował z praw autorskich do prac Rudolfa Rockera i Milli Wittkop-Rocker i udostępnił ich dzieła na zasadach licencji Creative Commons. Ponieważ w toku są sprawy sądowe z jego powództwa, domagamy się, by natychmiast je wycofał.


Zgodne oświadczenie dorocznego kongresu FAU, w którym uczestniczyli też delegaci z FAU-Bern (Szwajcaria).


Dörverden, 12 czerwca 2011 r.


No comments:

Post a Comment