8.19.2011

Ulotka dla Międzynarodowego Dnia Solidarności z pracownikami Visteon Cadiz Electronica


Międzynarodowy Dzień Solidarności z pracownikami Visteon Cadiz Electronica
przeciw zamknięciu fabryki i przeciw polityce Ford-Visteon wobec pracowników.

Firma Visteon/Ford postanowiła zamknąć dobrze prosperującą fabrykę Cadiz Electronica w Kadyksie w Hiszpanii. Jednak pracownicy zagrożeni zwolnieniem postanowili podjąć walkę przeciw niszczeniu miejsc pracy przez korporacyjną żądzę zysku, tak typową dla Forda/Visteona.


Firma Visteon powstała tylko po to, by przenieść miejsca pracy z Forda do zewnętrznej firmy (choć to w istocie ta sama firma). Jest to sposób Forda na zwiększenie zysków kosztem pracowników: stworzyć skomplikowaną sieć zależnych spółek, które będą zatrudniać pracowników za mniejsze pieniądze i na gorszych warunkach socjalnych. Wiele miejsc pracy w Fordzie zostało przeniesionych do innych krajów i regionów, gdzie płace są o wiele niższe. W pewnych przypadkach, Visteon transferował pieniądze pomiędzy oddziałami, by ukryć zyski, unikać płacenia podatków i ogłaszać bankructwo, wtedy gdy było to dogodne (np., by nie wypłacać pracownikom świadczeń emerytalnych). Tak stało się w Wielkiej Brytanii, gdzie pracownicy stawili opór i zainicjowali trwającą tygodniami okupację fabryk. Sposoby postępowania firmy są dobrze znane i pracownicy z zamykanej fabryki w Kadyksie nie chcą podzielić losu swoich kolegów z Wielkiej Brytanii.

Związek CNT w Cadiz Electronica jest zdeterminowany by walczyć. Inne związki wykonały jedynie symboliczne gesty, lub też zgodziły się na dobrowolne zwolnienia. Związek CNT jest stowarzyszony w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Pracowników, którego organizacje członkowskie organizują dziś pikiety w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Norwegii i Polsce. Nasz dzisiejszy protest pod siedzibą Forda i pod salonem Forda, ma na celu zapoznanie opinii publicznej z praktykami międzynarodowej firmy i pokazanie solidarności z pracownikami, którzy postanowili walczyć przeciwko gigantowi korporacyjnemu w obronie swoich miejsc pracy.

Podobne problemy nie występują jedynie w Fordzie i Visteonie i nie tylko w Hiszpanii. Na całym świecie, klasa pracująca musi walczyć o godne warunki zatrudnienia, podczas gdy szefowie starają się doprowadzić do dzikiej konkurencji pomiędzy pracownikami i do godzenia się na coraz gorsze warunki, byle tylko przeżyć. Nie możemy sobie pozwolić, by tolerować to dłużej i musimy zjednoczyć się w walce!

Niech żyje międzynarodowa solidarność!

Związek Syndykalistów Polski – Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników

No comments:

Post a Comment