8.18.2011

INTERNASJONALE ARBEIDER-ASSOSIASJON (I.A.A) ORGANISERER EN INTERNASJONAL KAMPDAG MOT FORD-VISTEON DEN 19. AUGUST!


STOPP OPPSIGELSER!!
Med utgangspunkt i forskjellige initiativer tatt av den anarkosyndikalistiske CNT-AIT  fagforeningen Cadiz Electronica SA Ford-Visteon og CNT-AIT Jerez, vil det være en Internasjonal kampdag mot Ford-Visteon den 19. august!Selskapet har annonsert at det vil nedlegge bedriften og 450 arbeidere blir satt på døra til tross for at bedriften går med overskudd.. Dette skjer i Andalusia som er et område med en meget høy arbeidsløshet fra før.
Pressemeldingen fra CNT ( www.iwa-ait.org)  forteller at de offisielle fagforeningene 'Comisiones Obreras' (CCOO) og "Unión General de Trabajadores" (UGT) har boikottet alle mobiliseringer i løpet av ferietida.  Den anarkosyndikalistiske fagforeningen  CNT-AIT aksepterer ikke dette og har satt i gang en rekke mobiliseringer!
Arbeiderne trenger all den støtte de kan få i kampen mot nedleggelsen av fabrikken og ødeleggelsen av arbeidsforholdene ved Cadiz Electronica SA!
Mobiliser og sloss - for Internasjonal Solidaritet!

No comments:

Post a Comment