3.22.2012

29, 30 og 31. mars 2012: Internasjonale Arbeider- Assosiasjon (IAA) organiserer globale Aksjonsdager!

Den anarkosyndikalistiske IAA organiserer aksjonsdager mot kapitalistiske nedskjæringer, utbytting og undertrykking den 29, 30 og 31. mars. NSF-IAA vil markere dette med støtte til general streiken som  CNT-AIT går inn for i Spania den 29. mars, og mot ROCHE (Polen) som har sagt opp  en fagforeningsaktivist i ZSP-IAA!

Vi vil den 30. mars markere oss mot nedskjæringer og angrep mot arbeiderklassen internasjonalt og i Norge, mot løsarbeid/slavearbeid som brer om seg og som vil frislippes ennå mer av EU -direktivet, mot tvangsutsendelser av etiopere til et repressivt regime etc.

Solidarisk hilsen,
NSF- IAA`s Arbeidsutvalg

No comments:

Post a Comment