6.19.2013

Berlin: Akcja solidarnościowa z polskimi bezrobotnymi i pracownikami


jcrop_berlinsoli18.jpg
18 czerwca, w ramach Międzynarodowych Dni Akcji przeciwko zwolnieniom i w obronie praw bezrobotnych, organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników, odbyła się pikieta solidarnościowa pod Instytutem Polskim w Berlinie. Celem pikiety, było informowanie przechodniów o warunkach płacowych i socjalnych panujących w Polsce, m.in. szokująco niskich zasiłkach dla bezrobotnych, przy bardzo podobnych kosztach utrzymania. Poinformowano o drastycznej polityce społecznej prowadzonej przez polskie władze, m.in. osiedlom kontenerowym oraz niedawnej likwidacji 8-godzinnego dnia pracy.Aktywiści Wolnego Związku Pracowników (FAU) oraz Związku Syndykalistów Polski wdawali się w rozmowy z przechodniami, przekonując do międzynarodowej solidarności pracowników, do ponadnarodowej współpracy na rzecz poprawy warunków pracy wszystkich pracowników, zamiast wyniszczającej konkurencji i wyścigu na dno, pomiędzy różnymi grupami pracowników, pochodzących z różnych krajów. Pikietę zorganizowała nowa sekcja FAU, skupiająca bezrobotnych i pracowników o niepewnym zatrudnieniu. We współpracy z tą grupą opracowywany jest poradnik dotyczący praw osób bezrobotnych w Niemczech na użytek polskich imigrantów.

W ramach dni akcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników miały miejsce w obronie zwalnianych pracowników Ford, Alstom Wind, Capgemini i innych firm w Hiszpanii oraz inne akcje odbędą się do 21 czerwca. W Polsce, odbyła się już akcja ZSP we Wrocławiu, mająca na protest przeciwko planom rządu, które zakładają wyrejestrowywanie z ewidencji bezrobotnych osób, które odmówią już pierwszej oferty pracy. Wyrejestrowanie oznacza utratę bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, co pogorszyłoby i tak trudną sytuację tych osób. Akcje informacyjne odbyły się pod warszawskimi szkołami i urzędem pracy a także przed siedzibą Alstom i Capgemini. W czwartek w Warszawie odbędzie się demonstracja przeciwko reformie Kodeksu Pracy, która w praktyce likwiduje 8-godzinny dzień pracy oraz w obronie praw bezrobotnyczh. A w sobotę odbędzie się demonstracja w Katowicach. 

No comments:

Post a Comment