4.14.2012

Warszawa: Protest ZSP na spotkaniu udziałowców spółki Alchemia


alchemia3.png
W dniu 13 kwietnia działacze Związku Syndykalistów Polski weszli na spotkanie udziałowców spółki Alchemia, właściciela Huty Batory w Chorzowie, by zaprotestować przeciwko zwolnieniu 124 pracowników stalowni, oraz próbom zastąpienia stałych pracowników pracownikami agencji pracy tymczasowej w Hucie Batory oraz innych zakładach należących do spółki.Protestujący rozwinęli baner "Strajk jest naszą najlepszą bronią" oraz wyjaśnili zbierającym się przedstawicielom udziałowców przyczyny protestu. Spotkanie nie rozpoczęło się zgodnie z planem, jednak jasne było, że wszystkie decyzje zostały już wcześniej podjęte. Dokumenty opublikowane przez spółkę sugerują, że podjęto decyzję o likwidacji majątku huty. Być może było to planowane wcześniej, zanim pracownicy podjęli dziki strajk. Niektórzy związkowcy uznali nawet, że pracodawca celowo sprowokował strajk łamiąc porozumienia zbiorowe, by doprowadzić do dyscyplinarnego zwolnienia pracowników uczestniczących w dzikim strajku. W ten sposób, spółka oszczędziła na kosztownych odprawach.

Podczas protestu, przedstawiciele udziałowców otrzymali ulotki z następującym tekstem:
 
STRAJK ZAPUKA DO WASZYCH DRZWI

W dniu 10 kwietnia, zarząd należącej do Alchemii Huty Batory w Chorzowie postanowił zwolnić 124 pracowników stalowni. W ten sposób ukarano ich za to, że ośmielili się nie godzić na to, by być potraktowani jak śmieciowi pracownicy na śmieciowych umowach.

Powodem nie było nic innego, niż dążenie udziałowców spółki Alchemia do maksymalizacji zysków za wszelką cenę. Stało się tak, choć zyski spółki w 2011 r. sięgnęły aż 120 mln. zł.

Swoimi decyzjami, udziałowcy pogłębiają podziały społeczne, skazują pracowników na nędzę i degradację społeczną, zabierając im środki do życia. Muszą się zatem liczyć z tym, że niebawem strajk zapuka także do ich drzwi, a oni sami zaznają goryczy którą sprowadzili na innych.

Związek Syndykalistów Polski – Warszawa

No comments:

Post a Comment