10.09.2010

Akcja informacyjna pod sklepem Zara

9 października odbyła się w Warszawie akcja informacyjna-solidarnościowa z pracownikami fabryki Topy Top z Peru. Rozdano ulotki konsumentom i było sporo zainteresowanie wśród turystów. Poniżej tekst ulotki:

Wyzysk w Topy Top (Peru), ważnym dostawcy marki ZARA

Sytuacja pracowników przemysłu tekstylnego w Peru jest dramatyczna. Pomimo tryumfalnych oświadczeń kilku ostatnich rządów, chwalących się zwiększeniem zatrudnienia i wzrostem produkcji tekstyliów w ciągu ostatnich kilku lat, zarobki pracowników przemysłu tekstylnego są najniższe wśród aktywnej populacji. Są oni też najbardziej narażeni na brutalne traktowanie ze strony przedsiębiorców. Do częstych sytuacji należą zmiany dłuższe niż 12 godziny i głodowe pensje.

Potężne firmy, takie jak rodzina Flores Conislia łamią podstawowe prawa pracowników firmy Topy Top, takie jak prawo do zakładania związków zawodowych. Członkowie związków są systematycznie szykanowani i zastraszani – stało się tak np. po tegorocznych demonstracjach pierwszomajowych, gdy 35 pracowników zostało wyrzuconych na ulicę i zastąpionych przez innych. Było to jawne pogwałcenie praw związkowych. Obecny rząd jest całkowicie bierny wobec sytuacji, a nawet być może przykłada do tego rękę.

Nie tolerujmy łamania prawa i nielegalnych działań grupy Flores Conislia i innych firm, które korzystają z przestarzałego Kodeksu Pracy, pochodzącego jeszcze z czasów dyktatury Moralesa Bermudeza. Kodeks Pracy powinien zostać niezwłocznie zmieniony.

Zwracamy się do konsumentów, by wyrazili swoją solidarność z pracownikami Topy Top i z innymi pracownikami branży tekstylnej. Za każdym razem, gdy kupujesz coś u ZARA, pomyśl, że towar ten został wyprodukowany dzięki bezdusznej eksploatacji setek pracowników, którym nie przyznano podstawowych świadczeń, takich jak bony udziału w zyskach przedsiębiorstwa, odprawy dla odchodzących pracowników, oraz którym nie pozwala się na zakładanie związków zawodowych.

Pracownicy, często młodzi, zasługują na to by być traktowani z godnością, bez strachu przed ciągłymi szykanami i przestępczymi taktykami właściwymi dla reżimów totalitarnych.

 

No comments:

Post a Comment