3.27.2013

IAA`s Aksjonsdager fra 21-28 mars: For levelige bovilkår for arbeiderklassen!


NSF-IAA følger opp de anarkosyndikalistiske tradisjonene i Norge fra NSF ble stiftet i 1917, og internasjonalt med medlemskapet i IAA. Vi har vært medlem av den Internasjonale Arbeider- Assosiasjonen siden 1922.
Det er helt sentralt i anarkosyndikalismen at ”arbeidernes frigjøring må være arbeidernes eget verk”! Denne kampen foregår også for bedre, miljøvennlige og levelige boforhold og mot forgjelding. Situasjonen i Sør-Europa viser hva som skjer når en virkelig krise bryter ut, og i Spania blir vanlige folk kastet ut av leilighetene sine!!

Forgjeldinga er stor her i landet på grunn av den asosiale boligpolitikken. Vi har for eksempel sett hva byfornyelse i Oslo har innebærer: Det betyr at de som bodde der før ikke har råd til å bo der videre og har måtet flytte. Dessuten, arbeidsfolk som arver leiligheter, har ofte ikke råd å kjøpe hverandre ut, så de selger og flytter ut av byen.
Boligprisene fører til forgjelding og en økonomisk DEPORTASJON av vanlige folk og det er markedskreftene som rår med politikerne som lydige hjelpere. IAA`s organisasjoner forkaster alle politiske partier og sloss mot det kapitalistiske systemet. Kampen, både på jobb og i fritida – og ikke minst boligkampen - kan bare føres av oss selv ved direkte, solidariske aksjoner slik folk gjør det nå i Spania!
NSF`s Arbeidsutvalg
www.nsf-iaa.org

No comments:

Post a Comment