3.27.2012

Støtte til CNT-AIT`s initiativ om Generalstreik i Spania den 29. mars!


CNT-AIT og den spanske arbeiderklassen er involvert i en bitter kamp og trenger all den støtte de kan fra internasjonal arbeiderklasse. Flere faglige organisasjoner har oppfordret til General streik, men vi støtter CNT-AIT sitt initiativ siden de er vår søsterorganisasjon i IAA, og fordi de vil bruke den 29. mars til videre mobiliseringer mot nedskjæringer og kapitalistisk utbytting!
Generalstreiken sammenfaller i tid med at Internasjonalen (IAA) arrangerer Internasjonale Aksjonsdager mot kapitalistiske nedskjæringer, utbytting og undertrykkelse den 29, 30 og 31. mars.
- NSF-IAA vil den 29. mars vise støtte til CNT-AIT og deres initiativ om Generalstreik.
- NSF-IAA vil den 30. mars ha markeringer mot nedskjæringer, korttidsarbeid og masseutvisninger av asylsøkere!

Den såkalte Arbeidsreformen i Spania er et direkte angrep på arbeidernes rettigheter, lønn og arbeidsvilkår. I 2010 innførte den "sosialistiske" regjeringa en runde med tiltak som kuttet lønninger i offentlig sektor, pensjoner og offentlige tjenester.

Den nye høyreregjeringa fortsetter der den gamle regjeringa slapp. Den tar fatt på nok en runde med innstramminger og kutt som vil ytterligere presse ned livsvilkårene for spanske arbeidere. Regjeringa har helt opplagt som mål å knuse eller/og svekke mulighetene for arbeiderne til  å organisere seg og kjempe.

De anarkosyndikalistiske fagforeningene arbeider selvstendig, uten heltidsansatte og økonomisk “støtte” fra stat og bedrifter. De selvstendige direkte, faglige aksjonene føres utenfor og mot klassesamarbeidsinstitusjoner. Målet er at det ødeleggende systemet som heter kapitalismen skal erstattes av arbeidernes eget, direkte arbeiderstyre!
Solidaritet med det spanske CNT-AIT!

Solidarisk hilsen
NSF-IAA`s  Arbeidsutvalg
www.nsf-iaa.org


No comments:

Post a Comment